Carta d’en Jordi

 

Benvolgut/uda,

Acabem el mandat i n’iniciem un de nou, cada quatre anys estem cridats a renovar els nostresrepresentants a l’Ajuntament i aquesta no pot ser una decisió lleugera ja que al cap a i a la fi són els encarregats de gestionar els nostres impostos i serveis públics, i decidir com s’han d’encaminar i dirigir els uns i els altes; és a dir, són els encarregats per delegació nostres de FER

POLÍTICA.

Fer política, per la gent de Junts de Catalunya és gestionar amb rigor i transparència els nostres tributs i els nostres serveis pensant en el bé comú de tots els veïns i veïnes del municipi, tenint present la complexitat i diversitat de tots els nuclis de població de Sant Cebrià, ja sigui el poble, les diferents urbanitzacions o els disseminats, tots som importants, tots som insubstituïbles, tots conformem Sant Cebrià.

La seguretat, la gestió del nostre entorn, la unió dels tres municipis de la Vallalta mitjançant el tan esperat passeig, la dotació del municipi d’un Centre Cívic, la remodelació del CAP, la recuperació del Servei municipal de protecció civil, l’aprovació del POUM, la cerca de corresponsabilitat Ajuntament veïns per pautar i iniciar la resolució dels dèficits urbanístics de les urbanitzacions, l’aposta clara de millora i continuïtat de serveis com l’Hivernacle, el Casal de la Joventut o el menjador de l’Escola Bressol, el manteniment de les franges de protecció i els camins, l’acompanyament de les persones amb risc d’exclusió social, la racionalització i millora dels serveis de recollida i reciclatge d’escombraries , del transport interurbà i de subministrament de l’aigua, o la recuperació del funcionament democràtic de l’Ajuntament, són només exemples de la gran tasca que s’haurà d’afrontar en aquest mandat.

Tasques que requereixen que els nous regidors i regidores que integrin el consistori municipal tinguin vocació de servei i valors ferms per escarrar els canvis que Sant Cebrià necessita i l’experiència en gestió municipal i el compromís suficients per a dur-los a terme.

Sense dubte ens ha tocat viure els moments més transcendentals de la nostra història recent com a país i com a poble; on la participació de Sant Cebrià ha estat ben rellevant i, d’entre la multitud de lliçons que en podem extreure de l’1 d’Octubre, el que va quedar ben pales és que per poder avançar cap a la República catalana efectiva és imprescindible comptar amb Ajuntaments independentistes i fidels al lideratge legítim del President Puigdemont.

Per tot això, la gent de Junts de Catalunya portem mesos treballant per tal d’oferir-vos un programa honest i realista, que ens permeti mirar ben lluny, més que mai en aquest any del mil·lenari del nostre poble, amb els peus fermament assentats a terra, i recuperar així l’orgull de poble i el Sant Cebrià que estimem.

Aixequem Sant Cebrià!

Jordi Marqueño i Bassols