Martí i Pol i l’U d’Octubre de 2017

Ara fa poc més d’un any, durant el referèndum de l’1 d’Octubre de 2017, el poble de Sant Cebrià de Vallalta fou sotmès per part de dos-cents agents de la Guàrdia Civil, i la indigna actuació de les institucions del Regne d’Espanya, a un llarg setge de quasi cinc hores, que alguns periodistes han qualificat com el més llarg del país, on la nostra població va sofrir danys físics, materials emocionals. Ara bé, malgrat totes les ferides que il·legítimament ens infligiren aquell dia les cebrianenques i els cebrianencs vàrem experimentar un orgull de poble, orgull de Sant Cebrià, com molts mai havíem experimentat. El que convertí la jornada de l’1 d’Octubre de 2017 en sens dubte un dels moments, sinó el moment, més rellevant de la nostra història recent.

Els fets tingueren lloc davant l’escola el CEIP El Pi Gros, en el carrer Miquel Martí i Pol. Conseqüència de tal succés en sessió extraordinària i urgent del Ple Municipal, celebrada el dia 9 d’octubre de 2017, s’aprovaren un seguit d’actuacions municipals que es consideraren adequades atenent a la gravetat de la situació viscuda, el que incloïa el canvi de nom del carrer on ocorregueren els fets.

En memòria permanent de tals fets els proponents de la Moció vàrem considerar adequat que la localització dels fets serveixi com a record perpetu del que succeí l’1 d’Octubre de 2017. Cal fer avinent que en el referenciat Ple també s’acordà traslladar el nom del poeta Miquel Martí i Pol al veí passatge de l’escola, avancem que en dit trasllat no s’hi cercava cap mena de menyspreu cap al poeta i la seva obra, ans al contrari l’objecte de tal modificació és, almenys aquesta fou la voluntat dels proposants, mantenir el nom i la figura de del poeta vinculada amb el municipi de Sant Cebrià.

Canvi de denominació que alguns han intentat evitar a tota costa des del primer moment, escusant-se maliciosament en la figura del poeta per evitar el que realment els molesta, el record perpetu de l’1 d’Octubre de 2017. Debat del canvi de denominació del carrer Miquel Martí i Pol per U d’Octubre de 2017 que mesos desprès de la seva aprovació va traspassar els límits del nostre municipi.

En relació amb el referenciat debat, en primer lloc Junts per Catalunya de Sant Cebrià vol manifestar públicament la seva estima cap a la figura i obra del poeta Miquel Martí i Pol.

Alguns han criticat que el trasllat del nom del poeta al passatge s’ha d’interpretar com un acte menyspreu cap al mateix, en relació amb aquesta argumentació, val a dir que els proponents de la moció al moment de realitzar-ho, i nosaltres seguim considerant-ho igual, no teníem consciència que la dedicació del passatge de l’escola al poeta, per on passaran diàriament les generacions dels nostres infants que acudeixin a formar-se a l’escola CEIP El Pi Gros fos un menysteniment cap a la figura de Miquel Martí i Pol, sí aquesta és la sensació que s’ha transmès no era la intenció de la moció.

Per altra banda, volem manifestar que a principis d’octubre d’enguany la Fundació Miquel Martí i Pol es posà en contacte amb nosaltres, atès que l’Alcaldessa no els hi havia donat resposta, el que ens donà l’oportunitat d’exposar-los els motius que justifiquen el canvi de nom, en la línia de l’aquí exposat, i explicar-los que si bé la situació municipal particularment excepcional que pateix el nostre municipi fa difícil el desencallament de qualsevol tema durant el present mandat, amb tot, Junts per Catalunya de Sant Cebrià intentarà, tan aviat com el funcionament democràtic de l’Ajuntament s’hagi restaurat, cercar una solució que la Fundació consideri adequada pel record de la figura del poeta Miquel Martí i Pol, màxim quan estem convençuts que el gran poeta nacional també hauria escrit sobre els fets de l’1 d’Octubre i els hauria condemnat. Resposta que fou acollida de bon grat per la Fundació Miquel Martí i Pol, agraint la sinceritat i compromís mostrats, alhora que entenien la situació, els agreujants i la implicació de Sant Cebrià en l’U d’Octubre de 2017.

En el passat Ple Extraordinari del dimecres 14 de novembre de 2018 l’Alcaldessa afirmà que mentre ella ocupi l’Alcaldia el nom del carrer no canviarà. És una postura que no ens sorprèn atenent al tarannà que ve mostrant en els Plens, que cadascú n’extregui les seves pròpies conclusions, per nosaltres la seva actuació fins al moment ha estat indubitada, això és, excusar-se en el poeta per negar el degut reconeixement al poble de Sant Cebrià per la seva valenta actuació l’U d’Octubre.

Amb tot, des de Junts per Catalunya Sant Cebrià vetllarem per tal que un cop el funcionament democràtic de l’Ajuntament s’hagui restaurat, i les minories, o fins i tot la voluntat d’una única persona, artificiosament no puguin seguir primant sobre les majories, Sant Cebrià rebi el merescut record perpetu pels fets de l’1 d’Octubre de 2017, alhora que reti el merescut reconeixement cap al gran poeta nacional Miquel Martí i Pol.